973 297 085
Informació: 973 297 085
Atenció comercial: 973 297 085

 

Condicions generals de contractació i avís legal

 • Condicions generals de contractació i avís legal

  1. L'adquisició del forfet dona dret al seu titular a l’accés i a utilització de les instal·lacions de l’estació que es trobin obertes al públic, durant la seva validesa, per a la pràctica dels esports d’hivern per als quals l’estació es trobi habilitada i obliga a complir amb les normes de funcionament i seguretat internes de l’estació i sens perjudici de les normes i disposicions que siguin d’aplicació amb caràcter general, incloent les directrius i instruccions del personal de l’estació.


  2. L'adquisició del forfet implica el coneixement i l’acceptació incondicional d’aquestes Condicions Generals, de la Política de Cancel·lació i de les Normes aplicables a l’ús i gaudi dels forfets.


  3. Franges d’edat. En relació a les condicions que apliquen segons l’edat de l’usuari, es tindran en compte les dades personals que derivin, en el moment de l’adquisició del forfet.

   Menor: fins a 6 anys
   Infantil: 7 a 14 anys
   Adult: 15 a 64 anys
   Veterans I: 65 a 69 anys
   Veterans II: a partir de 70 anys


  4. Per poder accedir a qualsevol oferta serà obligatòria la presentació prèvia de la documentació que acrediti el compliment de les condicions que a aquests efectes indiquin l’estació. De forma general, i sens perjudici d’acreditacions complementàries que l’estació pugui requerir.


  5. No s’emetrà cap forfet sense que prèviament hagin estat comprovades les dades personals sense que l’estació hagi pogut constatar, prèvia acreditació per part de l’usuari, el compliment de les condicions requerides per beneficiar-se de les ofertes o descomptes aplicables, així com s’acrediti el pagament del preu a través de qualsevol dels canals que l’estació posa a disposició dels clients.

   Una vegada emès el forfet, ja no es permetrà el canvi per una altra modalitat.


  6. Serà responsabilitat del client informar-se prèviament de les ofertes o descomptes que puguin ajustar-se i aplicar-se als seus condicionants personals o particulars. L’estació no s’obliga a realitzar el reemborsament, total o parcial, del preu del forfet satisfet que vingui motivat pel desconeixement del client de l’existència de descomptes o ofertes aplicables en el moment de l’adquisició, com tampoc com a conseqüència de publicacions d’ofertes especials posteriors a l’adquisició que poguessin resultar més avantatjoses. L’adquisició del producte comporta el coneixement per part del client adquirent de les condicions aplicables, del seu abast i de les relacionades amb el seu ús, vigència, etc.


  7. L’adquisició de l’abonament “mans lliures” en qualsevol modalitat dona dret a accedir a la xarxa de remuntadors de l’estació, segons les condicions de cadascun dels tipus de passi.


  8. El suport físic dels abonaments, que porta incorporat un xip amb tecnologia RFID, permet obrir els torns d’accés de cada una de les instal·lacions del domini esquiable de l’estació segons la seva tipologia.


  9. El preu del forfet inclou el corresponent a la subscripció de l’Assegurança Obligatòria de Viatgers (AOV) i l’IVA aplicable equivalent al 10%. El preu del forfet NO inclou cobertura d’assegurança per accidents en pistes o ocorreguts a les instal·lacions de l’estació, excepte els que siguin ocasionats directament per remuntadors (AOV), quan així estigui acreditat (en aquest supòsit s’exclouen expressament aquells derivats del mal ús del remuntador per part del client o usuari i d’aquells produïts per negligència, descuit o siguin imputables). El titular del forfet o de la persona que requereixi l’assistència del personal de l’estació o de tercers serà responsable d’abonar l’import dels serveis i dels danys produïts a l’estació o els seus béns o persones, amb excepció dels supòsits indicats anteriorment. En el seu cas serà igualment responsabilitat del titular del forfet, contractar una pòlissa d’accidents personals particulars que en doni cobertura en cas d’accident a les instal·lacions de l’estació on es faci ús del forfet. L’estació recomana la contractació d’una cobertura d’assegurança per part dels clients.


  10. Tots els abonaments, en qualsevol modalitat, són personals i intransferibles, excepte de l’abonament d’empresa, que és transferible i podrà ser utilitzat com a màxim, per 1 esquiador per dia i abonament. Queda totalment prohibida la seva revenda o cessió. La cessió, revenda, manipulació del suport, ús inadequat, o incompliment de les obligacions del titular o portador del forfet, és considerat un acte fraudulent del titular, o del portador del forfet. Sense perjudici de les accions legals que pugui emprendre l’estació contra el titular o contra el portador si és distint, l’ús fraudulent o l’incompliment dels deures i obligacions que s’assumeix en qualitat de portador o titular del forfet, comportarà la retirada immediata del suport/forfet per part del personal de l’estació, o en el seu cas, el bloqueig automàtic del forfet per impedir l’accés a les instal·lacions de l’estació, sense que el titular en pugui exigir cap mena de compensació o indemnització.


  11. Tots els abonaments, en qualsevol modalitat, estan subjectes a la política de cancel·lació previstes en les presents Condicions Generals.

  12. Per conèixer els tipus d’abonaments, les prestacions i a on comprar-los consulteu les preguntes freqüents de la web de l’estació.

  13. El plànol de les pistes de l’estació, o qualsevol informació plasmada en el suport o canal de distribució que determini l’estació, té un valor merament indicatiu i orientatiu, en especial en allò que fa referència a l’obertura o tancament total o parcial de l’estació d’esquí i de les seves instal·lacions. Serà responsabilitat del client informar-se convenientment de les condicions d’ús i meteorològiques, així com de les actualitzacions puntuals, relacionades amb l’obertura, tancament i estat de les instal·lacions que pugui emetre l’estació prèviament a l’inici de la jornada d’activitat.


  14. En cas de contradicció entre la informació del comunicat de pistes, la proporcionada per qualsevol altre mitjà i la senyalització en pista, prevaldrà sempre la prohibició d’accés o la indicació que sigui més restrictiva en cada cas.


  15. Per a realitzar qualsevol reclamació o incidència en relació amb el forfet/abonament el titular haurà dirigir-se a les Oficines Centrals i el Punt d’Informació de l'estació d'esquí, o via correu electrònic d’atenció al client: [email protected]


  16. En qualsevol cas, l’aplicació de les presents Condicions Generals quedarà subjecta al compliment a les indicacions que el personal de l’estació dicti en cas de que es produeixin incidències en la seguretat de la instal·lació.

   

  Política de cancel·lació

  L’estació no procedirà al reemborsament, total o parcial, de l’import del forfet adquirit, per cap motiu o contingència derivades de les condicions de la neu, ambientals o meteorològiques que n’impedeixin o en limitin l’ús del forfet en el seu domini, independentment de la temporalitat de l’afectació o la contingència.

   

  Els forfets de Boí Taüll adquirits per la web o a les taquilles de l’estació són de la modalitat mans lliures i de lliure disposició, el que vol dir que es poden utilitzar qualsevol dia de la temporada en curs. Fora d’aquestes dates no tindran validesa.

FGCAltres webs d'FGC Turisme
Reservar a Boí Taüll
Top
x
CLUB PIRINEU365
Introdueixi el número de localitzador i l'email per a consultar la seva reserva i poder cancelar-la o modificar-la.